YBRYC

Skrót od Yarmieńskie Bractwo Rycerskie. Organizacja obecnie rządzona nominalnie przez Tana Hubertusa Kupido z Yarmie a faktycznie przez jego żonę Tan Marshę. Główny trzon sił zbrojnych Yarmie.

YBRYC

Pozdrowienia z Yarmie VanDeiMin