YASP

Yarmieńska Akademia Sztuk Pięknych. Mierna szkoła wyższa wypuszczająca masowo podrzędnych twórców, trudniących się różnymi chałturami jak na przykład rysunki w tej Yarmiepedii. Poziom tej szkoły jest tematem ostrych debat w wyższych sferach Yarmie i Millei

YASP

Pozdrowienia z Yarmie VanDeiMin