Uniwersytet Yarmieński

Uniwersytet Yarmieńki (UY) Szacowna instytucja ucząca najwybitniejszych uczonych Archipelagu Zachodniego , a może nawet całej Orchii, stawiana na równi z Uniwersytetem Oxenfurckim, którego była filią. Najsłynniejszą jej katedrą jest Katedra Magiologii i Czarodzieistyki gdzie zaszczytną funkcję rektora w dalszym ciągu pełni tan Fenrien.

W UY na katedrze Nekromancji i Czarnoksięstwa studiował między innymi sławny Aaron Pixelbaum, założyciel i naczelny Arcypasterz Kultu Wielkiego Mo.

Uniwersytet Yarmieński

Pozdrowienia z Yarmie VanDeiMin