Harpie

Harpie- zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym działająca na terenie Dolnego Yarmie (w pewnym okresie również na terenie Górnego).

Gang ściśle zhierarchizowany na wzór organizacji gniazda harpii, jego członkowie to wyłącznie kobiety. Członkinie gangu preferują bardzo ostentacyjny styl bycia, agresywne i hałaśliwe zachowanie podkreślają otwartym noszeniem broni, często bardzo wymyślnej i ozdobnej. Ubierają się kolorowo i pstrokato, z dużymi ilościami biżuterii, na której punkcie są szczególnie wrażliwe. W gangu można spotkać przedtawicielki następujących ras : ludzie, półelfy, elfy, półorki, orki, wcześniej należało do niego też kilka harpii (rasa). Inne rasy nie mają prawa należeć do gangu. Harpiami przewodzi Królowa, czasem wybierana przez członkinie gangu, jednak najczęściej władzę przejmuje się siłą. Siedzibą gangu jest tzw. Gniazdo, którego lokalizacja jest często zmieniana.

Okresem świetności i największej potęgi gangu był czas rządów Szeryfa tan Roberta de Reeno, który zawarł z gangiem tajne porozumienie, w praktyce gwarantujące Harpiom nietykalność. W tamtym czasie (Za rządów Kaliny (przyp. Van)) gang liczył ponad sto osób, w dniu dzisiejszym jego stan jest szacowany na ok 30 osób.

Gang zajmuje się rozbojami, wymuszeniami i handlem mix sorem, który jest często zażywany przez członkinie gangu. Harpie dopuszczają się też często czynów o charakterze chuligańskim.
W chwili obecnej panuje tendencja do przyjmowania do gangu córek patrycjuszy i bogatych mieszczan, jest nawet kilka szlachcianek, co jest dodatkowym problemem dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo Harpie zaczęły ostatnio używać kościanych pałek, podobno sprowadzanych od harpii (rasa), zabierając argument przeciwnikom gangu (używanie broni ostrej, robiącej znaczną krzywdę ofiarom).

Obecnie Gniazdo znajduje się w spichlerzu “Get-warr-gar”, należącym do kupca el Lakrana, ojca obecnej Królowej, Kiriesry. Spichlerz, zaadoptowany na cele squotowe znajduje się przy ulicy Reda 3 w Yarmie Dolnym.

by Yeri

Harpie

Pozdrowienia z Yarmie VanDeiMin