Góry Hertzu

Rozległe pasmo górskie na jednej z wysp Archipelagu Zachodniego o długości ok 500 mil i szerokości około 125 mil (w najszerszych miejscach). Duże różnice w zniesień. Liczne wodospady i zaginione i znane doliny. Najwyższe szczyty sięgające nieco powyżej 6000m. Formalnie jest to dzicz rządzona przez górskie plemiona najróżniejszych ras.

Znane miejsca: Nata-Hara-Dol, Adar-Tras, Przełęcz Zachodzącego Słońca, Ścięte Góry.

Znane państwa stykające się z Górami Hertzu to : Mroczne Królestwo Komborni, Księstwo Tangaru, Księstwo Yarmie, Gissmouria, Parrodia, Magokracja Akronu, Księstwo Kata-Yogi.

Góry Hertzu

Pozdrowienia z Yarmie VanDeiMin