Arcykramarz

Pogardliwe określenie używane przez wiedźmina Fidelo Mariaangelo, w stosunku do Van-Dei-Mina. Powodem jest fakt, że Van-Dei-Min, w skutek rozwoju działalności kupieckiej, zaniedbał wiedźmiński aspekt swej działalności, budząc tym pogardę Fidelo. Oliwy do ognia dolała Tan Miriam Golddberger, przyznając na dorocznym balu u Lady Mathildy Duvall tytuł “Wiedźmina Roku” Van-Dei-Minowi, a nie temu komu się on słusznie należał.

Arcykramarz

Pozdrowienia z Yarmie VanDeiMin