Yarivandel Kalt

Złodziej, mag. Elf

Description:

Bohater Pierwszej Yarmie Sagi. Przybywszy do Yarmie posiadał mroczną przeszłość kryminalną. Wstąpił jednak do Straży Miejskiej. Zastawszy ją zdemoralizowaną i nieskuteczną pod rządami nieudolnego Pułkownika Lassarda, Yarivandel szybko wspiął sie na szczeblach policyjnej kariery i zrewolucjonizował metody jej działania. Po tajemniczym zniknięciu Porucznika Clousseou, stał się zastępcą naczelnika, obejmując faktyczną władzę. Po ustąpieniu ze stanowiska Pułkownika Lassarda stał się Szefem Straży Miejskiej. Zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.


Patrz także: Historia Yarmie

Bio:

Yarivandel mieszkał w Wieży Na Jeziorze w Górnym Yarmie, gdzie założył Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

Znany był jego konflikt z szefem GMMY , Mistrzem Ernestem którego niski poziom ośmielił się wykazać.

Yarivandel Kalt

Pozdrowienia z Yarmie VanDeiMin