Tan Kerovan z Ulmsdale

Rycerz. Półelf

Description:

Główny bohater kampanii Yarmie Saga 2 i 3 – Tan Kerovan z Ulmsdale (potem z Yarmie) patrz: Historia Yarmie

Bio:

Tan Kerovan z Ulmsdale

Pozdrowienia z Yarmie VanDeiMin