Tan Hindy Hyana Tzons

Poszukiwacz skarbów, półork

Description:

ŻYW 120
SIŁ 163
ZR 78
SZ 79
INT 103
MD 137
UM 77
CH 100
PR 48
WI 63
ZW 4

Bio:

Tan Hindy Hyana Tzons

Pozdrowienia z Yarmie slawek