Pozdrowienia z Yarmie

Sesja 18 "Co zostało zobaczone, to się już nie odzobaczy"

Natenczas bohaterowie nasi, a wiec Niewinny Tan Tasyl, Filuterny Książę Aithan i Półboski Cromm Ualdh na miasto wyszli rozerwać się nieco. Aithan afront od pomocy kuchennej otrzymał, która zaloty jego nazbyt bezpośrednie odrzuciła. Spotkali bohaterowie patrol straży miejskiej: pijanych- już po slużbie. Zaczepki szukali u bohaterów naszych ją znaleźli. Nie wyszła Crommualdhowi przemiana więc czar “Strasznego Oblicza” rzucił. Uciekli pijanice a wraz z nimi Tan Tasyl, na którego maska o dziwo podziałała. Zmiarkował się szybko nasz paladyn, do towarzyszy powrócił , przyczynę swej ucieczki, sprytnie pogonią za wrogami tłumacząc. Do karczm wielu weszli plotek szukać. W jednej zaloty kurew odrzucili przeto wychodząc na sutenerów się nadziali, za afront rekompensaty żądających. Poczęstował ich Półboski Cromm Ualdh przemianą półboską, pierwszą w życiu jego. Sutenerem nakazał by za zaułek się udali i głowy w dupy na wzajem sobie wsadzili. I spełniła się wola boga. Sutenerzy za zaułek się udali i głowy w dupy wzierać sobie jęli. Nie chciał na to patrzeć skromny Cromm Ualdh. Ale paladyn pohańbić ich postanowił. Nie tylko przyglądać się postanowił ale i zbiegowisko zwołał. Zaprawdę powiadają mędrcy: " Co zostało zobaczone to się już nie odzobaczy"….

Comments

VanDeiMin

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.